Get Adobe Flash player

Fazy Księżyca

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
 1. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału nowy!
 2. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla Koła Łowieckiego
 3. Wniosek o nadanie odznaczenia Za zasługi w rozwoju wielkopolskiego łowiectwa
 4. Wniosek o przyjęcie w poczet członków niestowarzyszonych
 5. Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich
 6. Wniosek o przystąpienie do egzaminu uprawniającego do wykonywania polowania
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni myśliwskiej
 9. Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Koła
 10. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego
 11. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej
 12. Druk do zestawienia informacji dotyczących szacowania szkód w kole
 13. Druk zgłoszenia osób uprawnionych do odbioru wniosków w sprawie odszkodowań łowieckich
 14. Etykiety do trofeów przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
 15. Informacja o opłatach skarbowych przy wydawaniu pozwolenia na broń myśliwską
 16. Krajowy Rejestr Karny - Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 17. Umowa użyczenia broni myśliwskiej
 18. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla członka PZŁ
 19. Karta ewidencyjna Myśliwego
 20. Protokół czynności gospodarczych
 21. Protokół upadku zwierzyny łownej
 22. Protokół zasiedlenia zwierzyna drobna
 23. Rozliczenie kosztów polowania zbiorowego
 24. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 25. Tarcza do przestrzeliwania broni kulowej
 26. Umowa sprzedaży broni
 27. Roczny Plan Łowiecki
 28. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki