Get Adobe Flash player

Fazy Księżyca

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Komunikaty Zarządu

Terminy egzaminów

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


KOMUNIKAT Z DNIA 20 maja 2019 r.


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie  informuje, o terminach egzaminów :


Kandydaci do PZŁ

- 06 czerwiec br. godz. 09:00  – egzamin testowy

- 06 czerwiec  br .godz. 11,30  – egzamin ustny

- 06 czerwiec br.  godz. 14,00 – egzamin strzelecki ( Potażniki )


Selekcjonerzy

-   05 czerwiec  br.  godz. 09:00 – egzamin testowy

-   05 czerwiec  br. godz. 11:30 – egzamin ustny


W powyższych dniach można przystąpić do egzaminów poprawkowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dopełnienie formalności w sekretariacie ZO w terminie do 31 maja br.

ASF - fimy instruktażowe

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ. BIOASEKURACJA.

Darz Bór odc 319 - W strefie ASF.

Komunikat

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Informujemy, że kurs dla selekcjonerów odbędzie się w dniach 18/19.05.2019r. Rozpoczęcie w dniu 18 maja br. o godz. 10:00 w siedzibie ZO PZŁ w Koninie, ul. Nadbrzeżna 1.

Koszt kursu wynosi 550.00 złotych, egzaminy 80.00 złotych. Powyższą kwotę (łącznie 630.00 zł) należy przelać na konto ZO w terminie do 10.05.2019r. ( nr konta na stronie www.konin.pzlow.pl ), co będzie niezbędne w celu otrzymania materiałów dydaktycznych.

Egzamin dla kandydatów do PZŁ odbędzie się w dniach 7,8,9 maja br. Egzamin pisemny w dniu 07.05.2019r. rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie ZO PZŁ dla kursantów, których nazwiska zaczynają się na litery od „A” do „M”. Pozostali kursanci rozpoczną egzamin o godz. 11:30.

Międzynarodowa Ocena Pracy Tropowców dla Jamników - CACIT

 


Miejsce zbiórki :
Bar Europa, 62-604 Kościelec ul. Kolska 25 ( przy trasie krajowej 92,  około
2 km od Kościelca w kierunku na Konin, dla jadących A2 zjazd Koło/Turek)
Zbiórka i przegląd weterynaryjny i serwis kawowy 8.00 do 9.00
Rozpoczęcie konkursu 9.00

Skład sędziowski:
Andrzej Jakubowski
Tomasz Wykner
Wojciech Rosiewicz
Wojciech Stan

Komunikat

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Główny podjął uchwałę o przedłużeniu okresu ważności dotychczasowych legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego do dnia 31 grudnia 2019 roku, jako terminu ostatecznego.

Druk danych osobowych myśliwego

Informacja o składkach PZŁ na rok 2019

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1, 62-500 KONIN, tel./fax 63/ 242-96-37

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie  informuje, że składka członkowska na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej  Nr 35/2017 z dnia 05.09.2017r. pozostaje bez zmian, z kolei zwiększeniu o 6 złotych uległa kwota składki ubezpieczenia.

Zatem łączna składka członkowska na rok 2019 wynosi :

a/ normalna – 320,00 zł ( plus ubezpieczenie 43,00 zł ) – razem 363,00 złotych

b/ ulgowa     - 160,00 zł ( plus ubezpieczenie 43,00 zł ) – razem 203,00 złotych

Składki członkowskie ulgowe

płacą członkowie, którzy ukończyli bądź ukończą 70 lat życia do 2018-12-31,oraz  ucząca  się  młodzież, która do 31 grudnia br. nie ukończyła 25 lat /ważna legitymacji uczniowska lub studencka /.


Zgodnie z par. 181 ust. 3 Statutu PZŁ członkowie kół łowieckich uiszczają składkę za pośrednictwem koła macierzystego, natomiast myśliwi niestowarzyszeni opłacają składkę na konto bankowe,  numer konta:  80 2030 0045 1110 0000 0060 1520 BGŻ SA O/Konin - do dnia 31 grudnia na rok następny.

Skarbnik  dokonuje przelewu, a następnie zbiera wszystkie legitymacje i wraz    z imienną listą oraz dowodem wpłaty dostarcza do ZO PZŁ celem ich przedłużenia. Zgodnie z przepisami legitymacja bez potwierdzenia jest nieważna i uniemożliwia wykonywanie polowania.

Zarząd Okręgowy przypomina osobom odpowiedzialnym w kołach za prowadzenie polowań zbiorowych i wydającym pozwolenia na odstrzał indywidualny o konieczności kontroli legitymacji i niedopuszczanie do polowania osób bez ważnej legitymacji PZŁ.

Brak terminowo opłaconej składki PZŁ oznacza także brak ochrony ubezpieczeniowej myśliwego.

UWAGA – wpłaty indywidualne w biurze ZO PZŁ nie będą przyjmowane.