Informacja o składkach PZŁ na rok 2019

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1, 62-500 KONIN, tel./fax 63/ 242-96-37

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie  informuje, że składka członkowska na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej  Nr 35/2017 z dnia 05.09.2017r. pozostaje bez zmian, z kolei zwiększeniu o 6 złotych uległa kwota składki ubezpieczenia.

Zatem łączna składka członkowska na rok 2019 wynosi :

a/ normalna – 320,00 zł ( plus ubezpieczenie 43,00 zł ) – razem 363,00 złotych

b/ ulgowa     - 160,00 zł ( plus ubezpieczenie 43,00 zł ) – razem 203,00 złotych

Składki członkowskie ulgowe

płacą członkowie, którzy ukończyli bądź ukończą 70 lat życia do 2018-12-31,oraz  ucząca  się  młodzież, która do 31 grudnia br. nie ukończyła 25 lat /ważna legitymacji uczniowska lub studencka /.


Zgodnie z par. 181 ust. 3 Statutu PZŁ członkowie kół łowieckich uiszczają składkę za pośrednictwem koła macierzystego, natomiast myśliwi niestowarzyszeni opłacają składkę na konto bankowe,  numer konta:  80 2030 0045 1110 0000 0060 1520 BGŻ SA O/Konin - do dnia 31 grudnia na rok następny.

Skarbnik  dokonuje przelewu, a następnie zbiera wszystkie legitymacje i wraz    z imienną listą oraz dowodem wpłaty dostarcza do ZO PZŁ celem ich przedłużenia. Zgodnie z przepisami legitymacja bez potwierdzenia jest nieważna i uniemożliwia wykonywanie polowania.

Zarząd Okręgowy przypomina osobom odpowiedzialnym w kołach za prowadzenie polowań zbiorowych i wydającym pozwolenia na odstrzał indywidualny o konieczności kontroli legitymacji i niedopuszczanie do polowania osób bez ważnej legitymacji PZŁ.

Brak terminowo opłaconej składki PZŁ oznacza także brak ochrony ubezpieczeniowej myśliwego.

UWAGA – wpłaty indywidualne w biurze ZO PZŁ nie będą przyjmowane.