Komunikat

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Główny podjął uchwałę o przedłużeniu okresu ważności dotychczasowych legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego do dnia 31 grudnia 2019 roku, jako terminu ostatecznego.

Druk danych osobowych myśliwego